Hvorfor bli et Miljøfyrtårn?

Hvorfor bli et:

miljøfyrtårn

 

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot virksomheter i privat og offentlig sektor. Miljøfyrtårnet er den enkleste og rimeligste miljøordningen for små til mellomstore bedrifter å komme i gang med.

 

Dette er for bedrifter som ønsker en god miljøprofil, et bevis på sin miljøinnsats og for å imøtekomme krav fra markedet. Dette har også en markedsføringsverdi i dagens marked som stadig blir mer miljøbevisst.

Omdømme

Omdømmet en bedrift/virksomhet har i samfunnet generelt, blant kunder, samarbeidspartnere og leverandører er viktig. Miljøfyrtårnsertifisering bidrar positivt til dette.

 

Eksempel: Bodø Kommune er nå ISO 14001 sertifisert og stiller dermed krav til sine leverandører om lignende miljøhensyn. En Miljøfyrtårnbedrift vil tilfredsstille slike krav, som også lett kan dokumenteres gjennom at bedriften er sertifisert. Gjennom et nettverk av godkjente konsulenter, som Miljø i Nord er en del av, hjelper Miljøfyrtårnkravene med å finne frem til miljø- og klimatiltak som er konkrete, målbare og lønnsomme.

 

Besparingene kan blant annet komme gjennom:

  • Mindre utgifter til strøm pga bedre interne rutiner og utstyr.
  • Reduserte utgifter til avfall gjennom bedre sorteringsgrad og mindre avfallsmengder.
  • Mindre sykefravær i bedriften. (Statistisk sett så har Miljøfyrtårnbedrifter et sykefravær som er i gjennomsnitt 0,8 % lavere enn ved andre bedrifter).
  • Bedre konkurransevilkår i forbindelse med anbudsrunder og lignende.
  • Større fleksibilitet og kapasitet til å imøtekomme nye miljøkrav i markedet.(En miljøfyrtårnbedrift vil ligge i forkant av utviklingen av nye miljøkrav til enhver bransje)

 

Bedrifter og virksomheter som går gjennom en miljøanalyse og deretter oppfyller definerte bransjekrav, sertifiseres som Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet.

2012-10-10_14h31_22

Vi hjelper din virksomhet med å skape en miljøvennlig drift og en godkjent og dokumentert miljøprofil.

 

Har du spørsmål eller ønsker en Miljøfyrtårnsertifisering av din bedrift? Ta kontakt for en uforpliktende miljø prat.

© 2021: Miljø I Nord | GREEN EYE Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress