Samfunnsansvar

Samfunnsansvar og MiljøfyrtårnID-100215071

Samfunnsansvar handler om hvordan virksomhetene opptrer overfor sine interessenter. Fra tidligere tider har man bare sett på den økonomiske bunnlinjen, men om man tar fullt samfunnsansvar ser man på den tredelte bunnlinjen. Denne tar for seg virksomhetens økonomi-, miljø- og sosialregnskap.

Regnskapsloven stiller krav til virksomhetene om at de må rapportere på miljø, men det er ingen som stiller krav til at man skal rapportere på det sosiale ansvaret. Dette er i dag frivillig, og det finnes noen internasjonale systemer med retningslinjer for hvordan dette skal foregå. Uansett hvilket system man velger å følge er det retningslinjer innen menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, arbeidsvilkår, ivaretakelse av miljøhensyn og fornminner og bekjempelse av korrupsjon.

Enn så lenge har Miljøfyrtårn ingen bransjekrav eller retningslinjer som gjelder virksomhetens utlandsaktivitet og fremferd der eventuell produksjon finner sted. Kravene til samfunnsansvar er per i dag altså begrenset til selve sertifiseringsobjektet, dvs. den fysiske lokasjonen som sertifiseres.

Det holder ikke lengre alene å donere penger til gode formål eller veldedighet, man må foreta en aktiv handling, feie for egen dør og ta ansvar for virksomhetens påvirkninger i lokalsamfunn og i landene der de opererer. Det er ikke lengre nok at man følger lover og regler, det forventes at man går lengre, at man viser respekt for kultur og tradisjoner og at man også gir noe tilbake.

Ved å bli et Miljøfyrtårn er man godt i gang med å ta samfunnsansvar, fordi det å bli Miljøfyrtårn handler om å redusere virksomhetens ytre miljøpåvirkninger, men også om menneskene, det indre miljø, på arbeidsplassen. Stiftelsen Miljøfyrtårn har siden oppstarten vært svært bevisst på at det indre miljøet er viktig å ivareta, nettopp fordi medarbeidere som trives og er fornøyde gir mer tilbake til virksomheten og har generelt et lavere sykefravær. Det blir en «vinn-vinn» situasjon for arbeidstakerne og virksomheten. Miljøfyrtårn er et miljøledelsessystem, og har gjennom utviklingen av sine bransjekrav gjennomført en miljøanalyse og vektet ut de viktigste indre og ytre miljøaspektene for den enkelte bransje. Ved å bli et Miljøfyrtårn kommer man altså til ferdig dekket bord når det gjelder samfunnsansvar og arbeidsforhold, og ved at det ytre miljø er godt ivaretatt gjennom Miljøfyrtårns krav.

Det er blitt gjort en sammenligning mellom NS-ISO 26000 og Miljøfyrtårn hvor det er identifisert hvilke av NS-ISO 26000s syv kjerneområder Miljøfyrtårn ikke dekker pr i dag.

 

 

Bilde 1: hentet fra veiviser til NS-ISO 26000. Bilde 2: hentet fra Heidi Maria Karlssons masteroppgave (2011).

 

 

Miljøfyrtårn har i dag mange krav som dekker de interne prosessene som styring og ledelse, arbeidsmiljø, innkjøp og materialvalg, energiforbruk, transport, utslipp og avfallskontroll. Følgende tre kjerneområder peker seg ut hvor Miljøfyrtårn ikke har krav: menneskerettigheter, forbrukerspørsmål og lokalsamfunnsengasjement og –utvikling.

Miljøfyrtårn er et miljøledelsessystem og handler i hovedsak om å ta ansvar for virksomhetens egne miljøpåvirkninger. I motsetning til andre sammenlignbare miljøledelsessystem har Miljøfyrtårn valgt å ta med arbeidsmiljø som et av temaområdene i ordningen. Ved å inkludere arbeidsmiljø har Miljøfyrtårn beveget seg et skritt bort fra å være et rent miljøledelsessystem, til at det utover de enkelte kravene er opp til hver enkelt virksomhet å ta ytterligere samfunnsansvar. I fremtidige revisjoner vil det derfor vurderes om det er krav innenfor Miljøfyrtårns tema hvor samfunnsansvaret kan forsterkes, eller om det er krav som kan legges til.

 

© 2021: Miljø I Nord | GREEN EYE Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress