Hva skal til?

Hva skal til for å bli miljøfyrtårn

Først må virksomheten tilknytte seg en godkjent konsulent, videre nedsettes en arbeidsgruppe i bedriften og en miljøansvarlig utnevnes. Sammen med en godkjent konsulent gjør virksomheten en miljøanalyse og lager en handlingsplan for å innfri bransjekravene til Miljøfyrtårnet.

Handlingsplanen kan selvsagt brukes til å strekke seg enda lengre enn hva kravene tilsier.

Miljøanalysen tar for seg følgende kjernetema:

  •  Internkontroll
  •  Arbeidsmiljø
  •  Energi
  •  Innkjøp og materialbruk
  •  Avfall
  •  Utslipp til vann/luft
  •  Transport
  • Estetikk

Andre aktuelle temaer for deres bedrift kan også behandles.           crfs

 

Virksomheten og konsulenten finner i samarbeid nye løsninger og blir enige om tiltak. Prosessen fordeler seg på fire møter med vår konsulent over en tidsramme på ca 2 – 6 mnd. Interne møter utenom avtales ved behov.

Kreative evner hos konsulenten og ikke minst hos virksomhetens ansatte er avgjørende for å lage en god handlingsplan. Alle ansatte må trekkes inn i Miljøfyrtårn – arbeidet.

Etter at kravene er tilfredsstilt lager konsulenten en miljørapport som leveres inn til gjeldende kommunes sertifisør. Rapporten danner grunnlaget for sertifisørens, besøk ved, og godkjenning av virksomheten.

 

Etter godkjenning er det en fordel å ta i bruk logoer og sertifikater fra Miljøfyrtårnet i virksomhetens markedsføring

Når man er miljøfyrtårn:

Å bli et Miljøfyrtårn er en god start. Å være et Miljøfyrtårn er å ta miljøansvar i hverdagen. Prosesshjulet under viser noen viktige muligheter som ligger i det å være et Miljøfyrtårn.

hjul2015_

Miljørapportering:

Innen 1. april hvert år skal alle miljøfyrtårnsertifiserte virksomheter levere miljørapport for foregående år. Miljørapporten kan bidra til bedre styring på miljøarbeidet, og er et godt dokument for å bevisstgjøre ledelse og ansatte på virksomhetens miljøbelastning og hva dere har oppnådd ved å sette inn miljøtiltak. Du kan også sammenligne din bedrift med andre miljøfyrtårnsertifiserte virksomheter i samme bransje. Denne rapporten leveres i MRS miljøfyrtårnportalen

 

Resertifisering:

Miljøfyrtårnsertifikatet er gyldig i tre år og utløper automatisk. Virksomhetene får en e-post om resertifisering seks måneder før fristen går ut. Det er virksomhetenes ansvar å ta kontakt med kommunen eller en sertifisør og sørge for at resertifiseringsmøte blir avtalt og gjennomført i god tid før sertifikatet går ut på dato.

© 2021: Miljø I Nord | GREEN EYE Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress