Din virksomhet får

• Tilpasset verktøy for miljøledelse: Gode miljørutiner på viktige områder som ivaretar det indre og ytre miljø, som blant annet arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk og innkjøp.ID-100205763

• Miljøfyrtårnportalen med miljørapportering: Rapportere årlig for å dokumentere egne miljøpresentasjoner, ha tilgang til relevante og konkrete bransjekrav via bransjerapporter samt oppdatere annen informasjon om virksomheten. All rapportering er nettbasert.

• Miljøeffektiv drift: Høyere verdiskapning gjennom mindre miljøbelastning (mindre avfall, lavere energiforbruk, reduksjon av utslipp osv) og reduserte driftskostnader.

• Tydelig og dokumentert miljøinnsats: Kvalifikasjonskrav i stadig flere anbudsrunder og forventninger om etikk er nye krav virksomheter må forholde seg til. En Miljøfyrtårn sertifisering gir konkurransefordel og dere kan dokumentere egne miljøprestasjoner.

• Synlig bevis: Innrammet diplom og sertifikat med gyldighet i 3 år. Ordfører eller annen kommunal representant deler ut diplomet til virksomheten. Virksomheten bør benytte muligheten til å få positiv omtale i lokale medier.

• Markedsføring: Miljøfyrtårn sitt nettverk er stort, ca 5000 sertifiserte virksomheter, 300 konsulenter og over 200 kommuner er med i vårt nettverk.

• Oppfyllelse av lovpålagte krav: f.eks. Internkontrollforskriften, Regnskapslovens og Miljøinformasjonslovens krav.

Videre til annen miljøsertifisering:

Det arbeidet som legges ned i en Miljøfyrtårnsertifisering kommer godt med hvis virksomheten ønsker andre sertifiseringsordninger i tillegg, slik som ISO 14001 og EMAS.

© 2021: Miljø I Nord | GREEN EYE Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress